El grup

a) Composició:

Està format per un grup de persones d'un entorn proper (poble, comarca, ciutat...) que es reuneix de manera periòdica, ja sigui quinzenalment o mensualment. Compta amb l'acompanyament d'un consiliari (laic/a o prevere) i elegeix d'entre els seus membres un responsable que representa el grup quan cal.

b) Objectiu:

Compartir la vida, el creixement espiritual i l’activitat de cadascun dels seus membres per tal no desviar-nos del lligam fe-vida en el dia a dia.

c) Mètode:

El mètode que seguim és el propi dels Moviments especialitzats de l’Acció Catòlica:

  • Comunicació de Vida (CdV): Compartició d’experiències i situacions personals.

  • Revisió de Vida (RdV): Reflexió sobre un fet o situació concreta mitjançant una pauta que consta de tres moments: VEURE (observació de la realitat); JUTJAR A LA LLUM DE LA PARAULA (és a dir, contrastar amb la Paraula de Déu, l’Evangeli, amb allò observat en el VEURE) i ACTUAR, és a dir, prendre opcions/compromisos personals, socials, eclesials... que vagin modelant les nostres vides en el seguiment de Jesús i del seu Evangeli, col·laborin en la humanització del nostre entorn i ajudin a fer present el que Jesús anomena Regne de Déu, o sigui, la presència de Déu enmig de la història mitjançant l’Amor.

  • Estudi d’Evangeli (Ed’E).