El Petit grup

a) Composició:

Espai de trobada d'un nombre reduït de persones d'un entorn proper (poble, comarca, ciutat...) que es reuneix de manera periòdica. Compta amb l'acompanyament d'un consiliari (laic o prevere) i elegeix d'entre els seus membres un responsable que representa el grup quan cal.

b) Objectiu:

Recolzar i mantenir el lligam fe-vida en cadascun dels seus components.

c) Mètode:

Comunicació i Revisió de Vida. Estudi d'Evangeli.