L'Assemblea Nacional

L’Assemblea Nacional és l’òrgan màxim de decisió. Es reuneix el dia de la Jornada Nacional, que té lloc un cop l’any i a la qual som convocades totes les persones que formem part del Moviment.

L'Assemblea aprova les directrius generals i els comptes i ratifica els càrrecs.