La Permanent Nacional Catalana

a) Composició:

 • Representants comarcals, d'entre els quals s'escull president/a, secretari/a i tresorer/a.

 • Consiliaris diocesans, d'entre els que s'escull el consiliari nacional.

 • Representació de La Veu

b) Objectiu:

Vetllar per la vida i l'extensió del moviment, i per la seva fidelitat a l'evangeli, des de l'arrelament als nostres pobles i comarques cap a la seva transformació humanitzadora, amb obertura universal.


c) Accions:

 • Reunir-se amb una periodicitat d’entre 30-45 dies.

 • Programar els objectius anuals del moviment.

 • Proposar als grups un document de treball anual.

 • Convocar una primera reunió a principis de setembre oberta a qualsevol membre interessat on presentar, debatre i aprovar el document de treball anual esmentat.

 • Organitzar la Jornada Nacional anual on s'aprofundeix en el tema del curs, té lloc l'assemblea general, l'Eucaristia i altres activitats.

 • Relacionar-se i col·laborar amb altres moviments d’Acció Catòlica catalans, organitzacions d'Església, el MRC (Movimento Rural Cristiano de l’estat espanyol).

 • Delegar un representat per a la FIMARC.

 • Organitzar un recés anual per a membres del Moviment i persones interessades.