La Permanent Nacional Catalana

a) Composició:

  • Representants comarcals, d'entre els que s'escull president/a, secretari/a i tresorer/a.

  • Consiliaris diocesans, d'entre els que s'escull el consiliari nacional.

  • Representació de La Veu

b) Objectiu:

Vetllar per la vida i l'extensió del moviment, i per la seva fidelitat a l'evangeli, des de l'arrelament als nostres pobles i comarques cap a la seva transformació humanitzadora, amb obertura universal.


c) Accions:

  • Programar els objectius anuals del moviment.

  • Programar el document de treball anual proposat a tots els grups.

  • Organitzar la Jornada Nacional anual on s'aprofundeix en el tema del curs, té lloc l'assemblea general, l'Eucaristia i altres activitats.

  • Recolzar i coordinar-se amb la JARC (moviment de joves), especialment pel que fa a consiliaris i a formació, i amb el moviment adult de Mallorca.

  • Relacionar-se i col·laborar amb altres moviments, organitzacions d'Església, FIMARC...