Vida de Moviment

EL MCPCC és constituït per diversos grups i persones repartits per diverses comarques i diòcesis catalanes que fem camí amb l’ajuda de diversos consiliaris preveres, laics o laiques.