Cada curs, la Permanent del moviment proposa un material perquè els grups el treballin durant el curs i en facin la síntesi comarcal per aportar a la Jornada Nacional. La seva estructura es fonamenta en els tres punts de la revisió de vida:

Des d'aquest espai us podeu descarregar el document de treball d'aquest curs.

zf núm 30 - conviure en un món divers.pdf