Cada curs, la Permanent del moviment proposa un material perquè els grups el treballin durant el curs i en facin la síntesi comarcal per aportar a la Jornada Nacional. La seva estructura es fonamenta en els tres punts de la revisió de vida:

    • Veure (Contemplar la realitat)

    • Jutjar (Contrastar-la amb l'Evangeli)

    • Actuar (Prendre compromisos de vida)

Des d'aquest espai us podeu descarregar el document de treball d'aquest curs.

zg núm 29 - Fer camí junts.pdf