La Coordinadora comarcal

a) Composició:

Espai de trobada dels representants dels diferents grups de la comarca o diòcesi, els quals n'escullen un responsable o equip animador que col·labora amb el consiliari diocesà.

b) Objectiu:

Tenir cura de l'atenció i l'animació de la vida del moviment a la comarca, dels grups i de les persones concretes, si s’escau.

c) Accions:

  • Trobades de formació al llarg del curs, obertes a tothom.

  • Trobades festives, de pregària, eucaristies…

  • Relacions diocesanes i intercomarcals.