La Coordinadora comarcal

a) Composició:

Espai de trobada dels representants dels diferents grups de la comarca, que n'escullen responsable o equip animador.

b) Objectiu:

Tenir cura de l'atenció i l'animació de la vida del moviment a la comarca.

c) Accions:

- Trobades de formació al llarg del curs, obertes a tothom.

- Trobades festives, de pregària, eucaristies…

- Relacions diocesanes i intercomarcals.