Vida de Moviment‎ > ‎

La Permanent Nacional Catalana


 
a) Composició:
  • Representants comarcals, d'entre els que s'escull president/a, secretari/a i tresorer/a.
  • Consiliaris diocesans, d'entre els que s'escull el consiliari nacional.
  • Representació de La Veu
   

b) Objectiu:
Vetllar per la vida i l'extensió del moviment, i per la seva fidelitat a l'evangeli, des de l'arrelament als nostres pobles i comarques cap a la seva transformació humanitzadora, amb obertura universal.

c) Accions:
- Programar els objectius anuals del moviment.
- Programar el document de treball anual proposat a tots els grups.
- Organitzar la Jornada Nacional anual on s'aprofundeix en el tema del curs, té lloc l'assemblea general, l'Eucaristia i altres activitats.
- Recolzar i coordinar-se amb la JARC (moviment de joves), especialment pel que fa a consiliaris i a formació, i amb el moviment adult de Mallorca.
- Relacionar-se i col·laborar amb altres moviments, organitzacions d'Església, FIMARC...
 

Comments