Document de treball

Cada curs, la Permanent del moviment proposa un material perquè els grups el treballin durant el curs i en facin la síntesi comarcal per aportar a la Jornada Nacional. La seva estructura es fonamenta en els tres punts de la revisió de vida:
  • Veure (Contemplar la realitat)
  • Jutjar (Contrastar-la amb l'Evangeli)
  • Actuar (Prendre compromisos de vida)

Des d'aquest espai us podeu descarregar el document de treball d'aquest curs.
Comments