Jornada Nacional

La Jornada Nacional és la trobada d'àmbit català que aplega tot el moviment. Se celebra anualment en una de les comarques on som presents.

És el moment que tanca el treball que cada grup ha anat fent a partir del document de treball d'inici de curs, mitjançant les aportacions comarcals al respecte i la ponència d'una persona vinculada al tema.

El programa sol ser:

  • Acolliment per part de la comarca amfitriona

  • Assemblea

  • Aportació per part de les comarques o diòcesis de les conclusions del treball del curs.

  • Conferència

  • Dinar

  • Temps per conèixer algun element o espai important del poble que ens acull

  • Eucaristia presidida pel bisbe de la diòcesi.

  • Lliurament del relleu a la comarca que haurà d'organitzar la Jornada el proper any.