Nova data per la Jornada Nacional

Data de publicació: 20/05/2020 11:20:11

L’equip de la permanent del moviment, en les seves reunions on-line dels dies 4 d’abril i 9 de maig, ha pres la decisió de preveure una nova data si ho permet l’evolució que segueixi el desconfinament projectat per les institucions de govern. Aquesta nova convocatòria manté el mateix lloc de realització i és per al

DIUMENGE, 20 de SETEMBRE de 2020

a l’Acadèmia Mariana de Lleida.

A finals de juliol rebreu una tramesa postal indicant si és factible la seva realització i, en cas afirmatiu, el programa de la jornada que mantindrà el contingut, però amb les modificacions i alternatives necessàries donada la impossibilitat de les reunions dels grups i de dur a terme el treball del document del curs.