Manifest del MCPCC

Data de publicació: 23/11/2016 07:00:37

Des d'aquí us podeu descarregar el manifest a rel del treball del curs 2015-2016: Arrelats per ser i créixer: la família i el poble.

Fruit de la reflexió dels grups i de la lectura de l ́exhortació del Papa Francesc “Amoris laetitia”, volem manifestar la nostra esperança per la renovada manera de parlar de la família, l ́amor conjugal i la sexualitat. En la nostra experiència de laics, la majoria casats i amb fills, hem patit un llenguatge i una praxi eclesial sovint distants de la realitat que vivim i de la manera de fer de Jesús, que han portat moltes persones a allunyar-se silenciosament de la comunitat de l ́Església